ការតាមដានជំងឺឆ្លង (COVID-19) ដោយមានការចូលរួមពីសហគមន៍ នៅស្រុកប្រតិបត្តិសំពៅលូន ខេត្តបាត់ដំបង

          សុខភាពគឺជាសុខុមាលភាពពេញលេញទាំងផ្លូវកាយ, ផ្លូវចិត្ត, និងសង្គម ។ ពោលគឺមិនត្រឹមតែភាពគ្មានជំងឺ ឬពិការភាពនោះទេ ។ ដោយផ្អែកលើនិយមន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះ បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ការលើកកម្ពស់សុខភាព, ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថដើម្បីសុខភាព អាចធ្វើទៅបានគឺអាស្រ័យលើមនុស្សគ្រប់រូបក្នុងសហគមន៍ចូលរួមទាំងអស់គ្នា ទាំងការគិត, ទាំងវាចារចិត្ត, និងការប្រព្រឹត្តិឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវ ទើបសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសនីមួយៗ មានភាពល្អប្រសើរ ។

          បន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃ​ការប៉ះពាល់លើសុខភាពគឺមានបញ្ហាជាច្រើនរួមមាន ជំងឺឆ្លង, ជំងឺមិនឆ្លង ។ល។ ហើយជំងឺឬបញ្ហាសុខភាពទាំងនោះ ភាគច្រើន​បង្កឡើងដោយ​ការប្រព្រឹត្តិមិន​ល្អ​ មិនត្រឹមត្រូវរបស់មនុស្ស ។ តួយ៉ាង​ដូច​ជាការរស់ខ្វះ​អនាម័យខ្លួនប្រាណ, ពុំមានអនាម័យលំនៅដ្ឋាន, គ្មានអនាម័យចំណីអាហារ, និងពុំបាន​ប្រើប្រាស់ទឹក​មាន​សុវត្ថិភាព ។ល។ អំពើប្រព្រឹត្តិបែបនេះ រួមចំណែក​បង្កហានិភ័យ​មកលើសុខភាព​បាន​យ៉ាងច្រើន ។

          នៅប្រទេសកម្ពុជា, ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល រួមមានក្រសួងសុខាភិបាល, មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនានា ទាំងនេះ ជាស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ ។  ដោយឡែក មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានី/ខេត្ត, ស្រុកប្រតិបត្តិ, មណ្ឌលសុខភាព, ហើយយើងមានថ្នាក់សហគមន៍ដែល​ជា​រចនាសម្ព័ន្ធជាប់ផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាស្ថាប័ន​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ ។ គ្រប់ថ្នាក់មានតួនាទីនិងភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ប៉ុន្តែវាបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ។ ជាក់ស្តែង នៅក្នុងអំឡុង​ពេល​មាន​ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នេះ, មជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកំពស់សុខភាពបានសហការនិងមានការឧបត្ថម្ភថវិកា​ពី​អង្គការសុខភាពពិភពលោក, យើងបាន​រៀបចំ​គោលការណ៍ណែនាំ, វិធានការបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩, ការផ្សព្វផ្សាយតាមរលកធាតុ​អា​កាស, ការអប់រំផ្ទាល់នៅសហគមន៍, និងការអប់រំតាមបណ្តាញសង្គមនានា ។ មន្ទីរសុខាភិបាល, ស្រុកប្រតិបត្តិ,​ និងមណ្ឌលសុខភាព​ និងសហគមន៍ ជាអ្នកដៃដល់ក្នុងការអនុវត្តតាមគោលការណែនាំទាំងនោះពីថ្នាក់ជាតិ ។ មិនត្រឹមតែ​ការខិតខំប្រឹង​ប្រែង​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល​ប៉ុណ្ណោះទេ ក្រសួងដទៃទៀត ព្រមទាំងរាជរដ្ឋាភិបាល, អាជ្ញាធរដែនដី, និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន​ក៏សកម្មលើការងារនេះផងដែរ ។

          ជាក់ស្តែងមានការសាកល្បង គឺការពង្រឹងប្រព័ន្ធនៃការចូលរួមរបស់សហគមន៍នៅក្នុងស្រុកប្រតិបត្តិសំពៅលូន ក្នុងការ​ទប់ស្កាត់​ការរីករាលដាល​នៃ​ជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយ​មាន​ការចូលរួម​ពីសហគមន៍ ។ យុទ្ធសាស្ត្រនៃការទប់ស្កាត់នេះ គឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយ ចិត្ត ប្រាជ្ញា ស្មារតី របស់មន្ត្រីនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកំពស់សុខភាព, មន្ទ្រីនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង, ស្រុកប្រតិបត្តិសំពៅលូន និងមណ្ឌលសុខភាពទាំង​១០​ ។ ថ្នាក់ជាតិ, អង្គការសុខភាពពិភពលោក និងថ្នាក់ខេត្ត បាន​រៀបវិធីសាស្ត្រ និងឧបករណ៍ក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទង​ទៅនឹងការតាមដាន​ជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយបាន​បណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលទៅថ្នាក់មណ្ឌលសុខភាព ក្នុងគោលបំណងឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលទៅ​ថ្នាក់សហគមន៍ដែលមានឈ្មោះថា​ជាជនបង្គោលភូមិ រួមមាន​មេភូមិ១រូបក្នុង១ភូមិ, ក្រុមទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ១រូបក្នុង១ភូមិ,  មេប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំ១រូបក្នុងឃុំ,  ប្រធាន គកនក១រូបក្នុង១ឃុំ ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មាន​សមត្ថភាព, ​ចំណេះដឹង, ជំនាញ និងបទពិសោធន៍នានាក្នុងការបំពេញការងារតាមដាននេះ ។ ថ្នាក់ជាតិ, ថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ស្រុក និងមណ្ឌល​សុខភាព ​បាន​ចុះតាមដានលើការបំពេញការងាររបស់ជនបង្គោលភូមិ ។

          យុទ្ធសាស្ត្រនេះ បានពង្រឹង​ប្រព័ន្ធការងាររួមគ្នារវាងជនបង្គោលភូមិ, មេ​ឃុំ រួមទាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍តាមឃុំនីមួយៗ និងមណ្ឌលសុខភាព ឲ្យកាន់តែមាន​ភាពល្អប្រសើរ ពោលគឺពួកគាត់បានពង្រឹងបណ្តាញក្នុងភូមិ, បណ្តាញទំនាក់ទំនងគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបព្រឹត្តិការណ៍នានាទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់គួរជាទីមោទនៈ ជាពិសេសការតាមដានអ្នកចំណូលថ្មី, អ្នកចំណាកស្រុក, និងអ្នក​គេចវេសពីការធ្វើចត្តាឡីស័កជាដើម។ តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រនេះ យើងសង្ឃឹមថាប្រជាជនក្នុងស្រុកប្រតិបត្តិសំពៅលូននឹង​អាច​ចៀសផុតពីការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ឬពី​មហន្តរាយនៃ​ជំងឺកូវីដ-១៩ នេះ ៕

 

ចែករំលែក
Copy link URL