ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនងលម្អិត

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកំពស់សុខភាព នៃក្រសួងសុខាភិបាល
អាគារលេខ៣ ផ្លូវជាតិលេខ៦អា ភូមិគៀនឃ្លាំង សង្កាត់ព្រែកលៀប ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អ៊ីម៉ែលៈ admin@nchp.gov.kh
គេហទំព័រ៖ www.nchp.gov.kh
ហ្វេសប៊ុក៖ www.facebook.com/nchp.gov.kh/